GDPR

GDPR


Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie

zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Exclusive Alcohol, s.r.o., reg. na Mestskom súde Košice I, odd. Sro, vl. č. 52102/V, so sídlom Košice,

041 60 Košice, IČO: 53 963 938, email: exclusive.alco@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ").

2.Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie vašej žiadosti, uzatvorenie a vybavenie kúpnej zmluvy.

3.Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej žiadosti odoslanej prostredníctvom kontaktného formuláru alebo mailom.

Pokiaľ si objednáte od nás tovar, spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy a splnenia si

všetkých zákonných povinností s tým súvisiacich.

S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách,

marketingovej komunikácie a prieskumu trhu.

4.Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať samostatným vyhlásením v listinnej podobe alebo zakliknutím príslušného

checkboxu v kontaktnom formulári.

5.Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

zaslaním oznámenia na email exclusive.alco@gmil.com
zaslaním oznámenia poštou na adresu Exclusive Alcohol, s.r.o., Petrovce 172, 071 01 Petrovce nad Laborcom

6.Osoby mladšie ako 18 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami

informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 18 rokov veku. Osobné údaje osôb

mladších ako 18 rokov nespracúvame.

7.Komu vaše údaje poskytujeme?

K tomu, aby sme vám mohli zaslať objednaný tovar, poskytujeme vaše osobné údaje vybranému dopravcovi. V prípade kontroly sprístupňuje

vaše osobné údaje príslušnému kontrolnému orgánu, ako je daňový úrad alebo SOI.

Účtovné služby nám zabezpečuje externá firma, ktorej za týmto účelom poskytujeme vaše osobné údaje. Táto poskytuje dostatočné

záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

8.Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje prijaté cez kontaktný formulár alebo v rámci bežnej komunikácie mailom

uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ si od nás objednáte tovar, uchovávame vaše osobné údaje po dobu 5 rokov pre prípad uplatnenia

nárokov v budúcnosti. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. S vašim súhlasom uchovávame vaše osobné údaje v súvislosti

s marketingovou komunikáciou po dobu 5 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr.

9.Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

10.Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email exclusive.alco@gmail.com.

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11.Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vaše osobné údaje spracúvame v cloudovom riešení iPodnik a v nasledovných programoch a aplikáciách:

Google (Ads Data Processing Terms)
Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

Facebook (Data Policy)
Facebook (Data Policy)

Instagram

12.Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické

a organizačné opatrenia. Osobné údaje spracúvané v cloudovom riešení iPodnik sú šifrované. Zaviedli sme politiku silných hesiel.

Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

13.Aké máte práva?

a. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti

vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne

alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.

Vaše osobné údaje vymažeme, ak

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme

iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

1.nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

2.spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie

vašich osobných údajov len obmedzili;

3.vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

4.namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť

údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.

Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať

ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

14.Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

zaslaním oznámenia na email exclusive.alco@gmail.com
zaslaním oznámenia poštou na adresu Exclusive Alcohol, s.r.o., Petrovce nad Laborcom 172, 071 01 Petrovce nad Laborcom

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

15.Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 01.12.2021.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady upraviť, ak dôjde k úprave spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Na Vašom súkromí nám záleží
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Potvrdenie veku *

Exclusive Alcohol Logo

Vstupujete na stránku s obsahom, ktorý je určený len pre osoby staršie ako 18 rokov. Svojím pokračovaním vo vyhľadávaní a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete svoj súhlas, že máte viac ako 18rokov.

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať